From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Duy Hai muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 15:19:13
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Duy Hai muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 15:19:13
 
1 bạn chung - Thành phố Hồ Chí Minh - 296 người bạn - 3 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Duy Hai muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Duy Hai
Thành phố Hồ Chí Minh
1 bạn chung · 296 người bạn · 3 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025