From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4n5xa4armr@facebookmail.com
Hieu Pham muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-08-19 05:57:14
To: Vy Vy
From: notification+kr4n5xa4armr@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Hieu Pham muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-08-19 05:57:14
 
2 người bạn chung - Làm việc tại ChÉm gjÓ xuYên qUốc gJa...tHủng qUốc tẾ ....tán gáj... - Loading.. ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ █ 99 % Loadinh.......99.99% anh yêu em... - Hà Nội - 3.347 người bạn - 42 ảnh - 272 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Hieu Pham muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Hieu Pham
Làm việc tại ChÉm gjÓ xuYên qUốc gJa...tHủng qUốc tẾ ....tán gáj... · Loading.. ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ █ 99 % Loadinh.......99.99% anh yêu em... · Hà Nội
2 người bạn chung · 3.347 người bạn · 42 ảnh · 272 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025