From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Nguyễn Văn Thiện đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-30 03:30:53
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Nguyễn Văn Thiện đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-30 03:30:53
Thanh Thao, Nguyễn Văn Thiện đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Luxcity: Vy Vy 1.502 bạn chung Thêm bạn bè Maj Ngoc 273 bạn chung Thêm bạn bè Nuoc Hoa My Pham 232 bạn chung Thêm bạn bè Hongnhung Nguyen 271 bạn chung Thêm bạn bè Xinh GGáii 317 bạn chung Thêm bạn bè Thúy Trinh Nguyễn 178 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Nguyễn Văn Thiện đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Luxcity:
Vy VyVy Vy
1.502 bạn chung
Thêm bạn bè
Maj NgocMaj Ngoc
273 bạn chung
Thêm bạn bè
Nuoc Hoa My PhamNuoc Hoa My Pham
232 bạn chung
Thêm bạn bè
Hongnhung NguyenHongnhung Nguyen
271 bạn chung
Thêm bạn bè
Xinh GGáiiXinh GGáii
317 bạn chung
Thêm bạn bè
Thúy Trinh NguyễnThúy Trinh Nguyễn
178 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025