From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Vy, bạn có 99 thông báo mới, 10 lời chọc và 4 thẻ ảnh
2016-09-08 04:58:40
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Subject:

Vy, bạn có 99 thông báo mới, 10 lời chọc và 4 thẻ ảnh


Received: 2016-09-08 04:58:40
 
  Nhiều điều đã diễn ra trên Facebook kể từ khi bạn đăng nhập lần cuối. Dưới đây là một số thông báo bạn đã bỏ lỡ từ bạn bè của mình.       Vy Vy             396 tin nhắn           10 lời chọc           880 lời mời kết bạn           1 lời mời sự kiện           33 lời mời tham gia nhóm           13 đề xuất kết bạn           4 thẻ ảnh           1 bạn mới           99 thông báo mới    
   
 
   Bạn có thông báo mới.
 
   
   
 
Nhiều điều đã diễn ra trên Facebook kể từ khi bạn đăng nhập lần cuối. Dưới đây là một số thông báo bạn đã bỏ lỡ từ bạn bè của mình.
 
   
Vy Vy
 
 
      396 tin nhắn
 
      10 lời chọc
 
      880 lời mời kết bạn
 
      1 lời mời sự kiện
 
      33 lời mời tham gia nhóm
 
      13 đề xuất kết bạn
 
      4 thẻ ảnh
 
      1 bạn mới
 
      99 thông báo mới
 
 
   
   
 
Truy cập Facebook
   
Xem thông báo
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025