From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Hôm nay là sinh nhật của Chinh Nguyen, Chi Ly Na và 5 người khác
2016-08-08 23:35:05
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Hôm nay là sinh nhật của Chinh Nguyen, Chi Ly Na và 5 người khác


Received: 2016-08-08 23:35:05
 
  Giúp Chinh Nguyen, Chi Ly Na và 5 người khác tổ chức sinh nhật của họ   9 Tháng 8   Chinh Nguyen   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Chi Ly Na   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Luong Nguyen   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Nguyễn Tăng Ước   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Duc Le Huu Duc   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Đat Siro   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Tran Thong   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Giúp Chinh Nguyen, Chi Ly Na và 5 người khác tổ chức sinh nhật của họ
 
9 Tháng 8
 
Chinh Nguyen
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Chi Ly Na
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Luong Nguyen
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Nguyễn Tăng Ước
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Duc Le Huu Duc
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Đat Siro
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Tran Thong
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
 
   
   
 
Truy cập Facebook
   
Lập kế hoạch một sự kiện
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025