From
Subject
Time (UTC)
notify@twitter.com
Safet Ahmeti (@SafetAhmeti) retweeted your Tweet!
2016-08-12 12:25:16
To: Cicero_IX
From: notify@twitter.com (sender info)
Subject:

Safet Ahmeti (@SafetAhmeti) retweeted your Tweet!


Received: 2016-08-12 12:25:16
Safet Ahmeti
retweeted your Tweet.
View
 
=
Cicero_IX @Cicero_IX
 
Има луѓе на светот со една единствена функција; претворање на кислород во јаглероден диоксид