From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Giám Ngô Minh đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-31 14:58:11
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Giám Ngô Minh đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-31 14:58:11
Thanh Thao, Giám Ngô Minh đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Ngô Minh: Hongnhung Nguyen 306 bạn chung Thêm bạn bè Băng Tải Việt 66 bạn chung Thêm bạn bè Garage Da Nang 38 bạn chung Thêm bạn bè QH Mùi Thu 318 bạn chung Thêm bạn bè Poscher Macan 82 bạn chung Thêm bạn bè Tuyen Tran 206 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Giám Ngô Minh đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Ngô Minh:
Hongnhung NguyenHongnhung Nguyen
306 bạn chung
Thêm bạn bè
Băng Tải ViệtBăng Tải Việt
66 bạn chung
Thêm bạn bè
Garage Da NangGarage Da Nang
38 bạn chung
Thêm bạn bè
QH Mùi ThuQH Mùi Thu
318 bạn chung
Thêm bạn bè
Poscher MacanPoscher Macan
82 bạn chung
Thêm bạn bè
Tuyen TranTuyen Tran
206 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025