From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Hoa's' Nguyễn's muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 14:40:54
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Hoa's' Nguyễn's muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 14:40:54
 
™…☆ Ngốc … ơi ♡ tớ…lơ~…yêu … cậu…★…mất…rồi…☆…™ - 623 người bạn - 67 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Hoa's' Nguyễn's muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Hoa's' Nguyễn's
™…☆ Ngốc … ơi ♡ tớ…lơ~…yêu … cậu…★…mất…rồi…☆…™
623 người bạn · 67 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025