From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
[Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️] Mua clone vn 0-200 fr
2016-09-11 16:42:13
To: Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

[Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️] Mua clone vn 0-200 fr


Received: 2016-09-11 16:42:13
  Phạm quốc thịnh đã đăng trong Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️ .       Phạm quốc thịnh 11 Tháng 9 lúc 23:42   Mua clone vn 0-200 fr   Thích Bình luận    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Phạm quốc thịnh đã đăng trong Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️.
 
   
Phạm quốc thịnh
11 Tháng 9 lúc 23:42
 
Mua clone vn 0-200 fr
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
   
Chỉnh sửa cài đặt email
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025