From
Subject
Time (UTC)
notify@twitter.com
Силјан Штркот (@siljanstrkot) replied to your Tweet!
2016-08-23 14:51:42
To: Cicero_IX
From: notify@twitter.com (sender info)
Subject:

Силјан Штркот (@siljanstrkot) replied to your Tweet!


Received: 2016-08-23 14:51:42
Силјан Штркот
replied to your Tweet.
Reply
Cicero_IX   @Cicero_IX
Aug 23
@siljanstrkot режим или не, контрола врз медиуми од ад-хок тело е дебилно
Силјан Штркот
@siljanstrkot
Aug 23
 
@Cicero_IX За вакви морони ,стапот.
View conversation