From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdppum77h5d@facebookmail.com
Hoa Mùa Đông muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-08-30 11:38:37
To: Doi Dang Cay
From: notification+kjdppum77h5d@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Hoa Mùa Đông muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-08-30 11:38:37
 
1 bạn chung - 82 người bạn - 2 ảnh - 30 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Hoa Mùa Đông muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Hoa Mùa Đông
1 bạn chung · 82 người bạn · 2 ảnh · 30 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025