From
Subject
Time (UTC)
notify@twitter.com
То Масон™ (@tomass0n) liked one of your Tweets!
2016-08-09 14:54:55
To: Cicero_IX
From: notify@twitter.com
Subject:

То Масон™ (@tomass0n) liked one of your Tweets!


Received: 2016-08-09 14:54:55
То Масон™
liked your Tweet.
View
 
=
Cicero_IX @Cicero_IX
 
Таткото на исламистичкиот терорист Омар Матин во првите редови на митинг на Хилари. Демократска партија во XXI век.