From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Daulong Dinh thích ảnh của bạn
2016-08-31 05:45:49
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Daulong Dinh thích ảnh của bạn


Received: 2016-08-31 05:45:49
 
      Daulong Dinh thích ảnh của bạn. 31 Tháng 8 lúc 12:45 Xem    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
   
Daulong Dinh thích ảnh của bạn.
31 Tháng 8 lúc 12:45
Xem
 
 
   
   
 
Xem Ảnh
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025