From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Tuấn Trần Thanh đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 07:59:05
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Tuấn Trần Thanh đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 07:59:05
Thanh Thao, Tuấn Trần Thanh đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Tuấn: Vy Vy 42 bạn chung Thêm bạn bè Kim Thao Phung 14 bạn chung Thêm bạn bè Phong Tran 9 bạn chung Thêm bạn bè Maj Ngoc 14 bạn chung Thêm bạn bè Tuyen Tran 9 bạn chung Thêm bạn bè Hongnhung Nguyen 13 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Tuấn Trần Thanh đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Tuấn:
Vy VyVy Vy
42 bạn chung
Thêm bạn bè
Kim Thao PhungKim Thao Phung
14 bạn chung
Thêm bạn bè
Phong TranPhong Tran
9 bạn chung
Thêm bạn bè
Maj NgocMaj Ngoc
14 bạn chung
Thêm bạn bè
Tuyen TranTuyen Tran
9 bạn chung
Thêm bạn bè
Hongnhung NguyenHongnhung Nguyen
13 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025