From
Subject
Time (UTC)
notify@twitter.com
Rocher (@VanRocher) liked one of your Tweets!
2016-09-05 21:00:24
To: Cicero_IX
From: notify@twitter.com (sender info)
Subject:

Rocher (@VanRocher) liked one of your Tweets!


Received: 2016-09-05 21:00:24
Rocher
liked your Tweet.
View
 
=
Cicero_IX @Cicero_IX
 
„Пари на македонскиот народ се влеваат во медиумите“, рече медиумот финансиран со пари од американскиот народ