From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Tuan Dinh đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-30 13:32:06
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Tuan Dinh đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-30 13:32:06
Thanh Thao, Tuan Dinh đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Tuan: Vy Vy 1.692 bạn chung Thêm bạn bè Cậu's Chủ'x Nhỏ'xx 227 bạn chung Thêm bạn bè Mon Pham 66 bạn chung Thêm bạn bè Quang Ha 270 bạn chung Thêm bạn bè Luc Ky 96 bạn chung Thêm bạn bè Thùy Hít 180 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Tuan Dinh đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Tuan:
Vy VyVy Vy
1.692 bạn chung
Thêm bạn bè
Cậu's Chủ'x Nhỏ'xxCậu's Chủ'x Nhỏ'xx
227 bạn chung
Thêm bạn bè
Mon PhamMon Pham
66 bạn chung
Thêm bạn bè
Quang HaQuang Ha
270 bạn chung
Thêm bạn bè
Luc KyLuc Ky
96 bạn chung
Thêm bạn bè
Thùy HítThùy Hít
180 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025