From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4n5xa4armr@facebookmail.com
Tronie Minh Quach muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-08-02 21:09:50
To: Vy Vy
From: notification+kr4n5xa4armr@facebookmail.com
Subject:

Tronie Minh Quach muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-08-02 21:09:50
 
1 bạn chung - San Jose State University - San Jose, California - 680 người bạn - 74 ảnh - 247 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Tronie Minh Quach muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Tronie Minh Quach
San Jose State University · San Jose, California
1 bạn chung · 680 người bạn · 74 ảnh · 247 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025