From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
[Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️] cần bán page 24k like
2016-09-12 07:04:42
To: Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

[Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️] cần bán page 24k like


Received: 2016-09-12 07:04:42
  Đào Quang Minh đã đăng trong Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️ .       Đào Quang Minh 12 Tháng 9 lúc 14:04   cần bán page 24k like like tự nhiên năm 2014 rate 70d giao dịch trung gian ai mua ib nhe   Thích Bình luận    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Đào Quang Minh đã đăng trong Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️.
 
   
Đào Quang Minh
12 Tháng 9 lúc 14:04
 
cần bán page 24k like
like tự nhiên
năm 2014
rate 70d
giao dịch trung gian
ai mua ib nhe
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
   
Chỉnh sửa cài đặt email
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025