From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Lê Thụy đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 07:40:30
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Lê Thụy đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 07:40:30
Thanh Thao, Lê Thụy đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Thụy: Vy Vy 26 bạn chung Thêm bạn bè Xinh GGáii 12 bạn chung Thêm bạn bè Anh Nguyen 7 bạn chung Thêm bạn bè Phương Ngọc 8 bạn chung Thêm bạn bè QH Mùi Thu 10 bạn chung Thêm bạn bè Maj Ngoc 10 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Lê Thụy đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Thụy:
Vy VyVy Vy
26 bạn chung
Thêm bạn bè
Xinh GGáiiXinh GGáii
12 bạn chung
Thêm bạn bè
Anh NguyenAnh Nguyen
7 bạn chung
Thêm bạn bè
Phương NgọcPhương Ngọc
8 bạn chung
Thêm bạn bè
QH Mùi ThuQH Mùi Thu
10 bạn chung
Thêm bạn bè
Maj NgocMaj Ngoc
10 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025