From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Lang Tu Ca Mau muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 14:31:38
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Lang Tu Ca Mau muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 14:31:38
 
1 bạn chung - Kỹ sư tại Điện lực - Cà Mau - 1.072 người bạn - 5 ảnh - 23 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Lang Tu Ca Mau muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Lang Tu Ca Mau
Kỹ sư tại Điện lực · Cà Mau
1 bạn chung · 1.072 người bạn · 5 ảnh · 23 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025