From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Thanh Phuong Truong đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-31 12:51:03
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Thanh Phuong Truong đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-31 12:51:03
Thanh Thao, Thanh Phuong Truong đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Thanh Phuong: Trần Ni'ss Na'ss 79 bạn chung Thêm bạn bè Hạ Thị Hồng Lê 63 bạn chung Thêm bạn bè Cao Minh Hậu 64 bạn chung Thêm bạn bè Yến Nhi 77 bạn chung Thêm bạn bè Phạm Vũ Phương Quỳnh 71 bạn chung Thêm bạn bè Trần Huyền Quyên 64 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Thanh Phuong Truong đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Thanh Phuong:
Trần Ni'ss Na'ssTrần Ni'ss Na'ss
79 bạn chung
Thêm bạn bè
Hạ Thị Hồng LêHạ Thị Hồng Lê
63 bạn chung
Thêm bạn bè
Cao Minh HậuCao Minh Hậu
64 bạn chung
Thêm bạn bè
Yến NhiYến Nhi
77 bạn chung
Thêm bạn bè
Phạm Vũ Phương QuỳnhPhạm Vũ Phương Quỳnh
71 bạn chung
Thêm bạn bè
Trần Huyền QuyênTrần Huyền Quyên
64 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025