From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Sok Nguyen Van đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-31 15:45:41
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Sok Nguyen Van đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-31 15:45:41
Thanh Thao, Sok Nguyen Van đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Sok: Ngan Nguyen 20 bạn chung Thêm bạn bè Pkạm Minh's Hiếu's 7 bạn chung Thêm bạn bè Bùi Thu Phương 6 bạn chung Thêm bạn bè tuyền thiên hằng 1 bạn chung Thêm bạn bè Vân Vũ 1 bạn chung Thêm bạn bè Emma Thu 1 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Sok Nguyen Van đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Sok:
Ngan NguyenNgan Nguyen
20 bạn chung
Thêm bạn bè
Pkạm Minh's Hiếu'sPkạm Minh's Hiếu's
7 bạn chung
Thêm bạn bè
Bùi Thu PhươngBùi Thu Phương
6 bạn chung
Thêm bạn bè
tuyền thiên hằngtuyền thiên hằng
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Vân VũVân Vũ
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Emma ThuEmma Thu
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025