From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
BinhMinh SeMang EmDi đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-09-01 03:08:19
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

BinhMinh SeMang EmDi đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-09-01 03:08:19
Thanh Thao, BinhMinh SeMang EmDi đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của BinhMinh: Nhj Nguyen 8 bạn chung Thêm bạn bè Huynh Quy 4 bạn chung Thêm bạn bè Conhok Lanhchanh 8 bạn chung Thêm bạn bè Thùy Chi 2 bạn chung Thêm bạn bè Khoảng Cách 4 bạn chung Thêm bạn bè Phấn Nguyễn 72 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, BinhMinh SeMang EmDi đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của BinhMinh:
Nhj NguyenNhj Nguyen
8 bạn chung
Thêm bạn bè
Huynh QuyHuynh Quy
4 bạn chung
Thêm bạn bè
Conhok LanhchanhConhok Lanhchanh
8 bạn chung
Thêm bạn bè
Thùy ChiThùy Chi
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Khoảng CáchKhoảng Cách
4 bạn chung
Thêm bạn bè
Phấn NguyễnPhấn Nguyễn
72 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025