From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
‎ابو عباس الملك‎ đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 20:16:22
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

‎ابو عباس الملك‎ đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 20:16:22
Thanh Thao, ‎ ابو عباس الملك ‎ đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của ‎ابو عباس‎: Vy Vy 745 bạn chung Thêm bạn bè Xinh GGáii 189 bạn chung Thêm bạn bè Hoa Hồng 117 bạn chung Thêm bạn bè Nguyễn Thị Thanh Phương 99 bạn chung Thêm bạn bè Hồng Đào Châu 75 bạn chung Thêm bạn bè Bích Ngọc 80 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, ‎ابو عباس الملك‎ đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của ‎ابو عباس‎:
Vy VyVy Vy
745 bạn chung
Thêm bạn bè
Xinh GGáiiXinh GGáii
189 bạn chung
Thêm bạn bè
Hoa HồngHoa Hồng
117 bạn chung
Thêm bạn bè
Nguyễn Thị Thanh PhươngNguyễn Thị Thanh Phương
99 bạn chung
Thêm bạn bè
Hồng Đào ChâuHồng Đào Châu
75 bạn chung
Thêm bạn bè
Bích NgọcBích Ngọc
80 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025