From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Diem Huong muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-08-08 08:31:37
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Diem Huong muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-08-08 08:31:37
 
5 người bạn chung - 406 người bạn - 3 ảnh - 5 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Diem Huong muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Diem Huong
5 người bạn chung · 406 người bạn · 3 ảnh · 5 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025