From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Văn Tiên đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-29 10:14:06
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Văn Tiên đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-29 10:14:06
Thanh Thao, Văn Tiên đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Văn: Vy Vy 1.193 bạn chung Thêm bạn bè Nguyễn Tâm 40 bạn chung Thêm bạn bè Nhật Công Trình 27 bạn chung Thêm bạn bè Thu Mua Cáp Cadivi 6 bạn chung Thêm bạn bè Xe Đẹp 30 bạn chung Thêm bạn bè Minh Kiên Bùi 27 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Văn Tiên đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Văn:
Vy VyVy Vy
1.193 bạn chung
Thêm bạn bè
Nguyễn TâmNguyễn Tâm
40 bạn chung
Thêm bạn bè
Nhật Công TrìnhNhật Công Trình
27 bạn chung
Thêm bạn bè
Thu Mua Cáp CadiviThu Mua Cáp Cadivi
6 bạn chung
Thêm bạn bè
Xe ĐẹpXe Đẹp
30 bạn chung
Thêm bạn bè
Minh Kiên BùiMinh Kiên Bùi
27 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025