From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Chu van Quan đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 06:45:16
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Chu van Quan đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 06:45:16
Thanh Thao, Chu van Quan đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Chu Van: Vy Vy 7 bạn chung Thêm bạn bè Viet Ha 6 bạn chung Thêm bạn bè QH Mùi Thu 5 bạn chung Thêm bạn bè Hongnhung Nguyen 5 bạn chung Thêm bạn bè Anh Thư Thư Bui 5 bạn chung Thêm bạn bè Xinh GGáii 5 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Chu van Quan đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Chu Van:
Vy VyVy Vy
7 bạn chung
Thêm bạn bè
Viet HaViet Ha
6 bạn chung
Thêm bạn bè
QH Mùi ThuQH Mùi Thu
5 bạn chung
Thêm bạn bè
Hongnhung NguyenHongnhung Nguyen
5 bạn chung
Thêm bạn bè
Anh Thư Thư BuiAnh Thư Thư Bui
5 bạn chung
Thêm bạn bè
Xinh GGáiiXinh GGáii
5 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025