From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4n5xa4armr@facebookmail.com
Nhan Dang muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-19 00:42:27
To: Vy Vy
From: notification+kr4n5xa4armr@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Nhan Dang muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-19 00:42:27
 
1 bạn chung - 247 người bạn - 1 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Nhan Dang muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Nhan Dang
1 bạn chung · 247 người bạn · 1 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025