From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
[Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️] 󰀀 Nhận đổi tên tất cả các lọai page cấm...
2016-09-17 12:01:07
To: Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

[Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️] 󰀀 Nhận đổi tên tất cả các lọai page cấm...


Received: 2016-09-17 12:01:07
  Trịnh Đình Toàn đã đăng trong Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️ .       Trịnh Đình Toàn 17 Tháng 9 lúc 19:01   󰀀 Nhận đổi tên tất cả các lọai page cấm đổi, cấm gộp rate đẹp tên về trong 5 phút. 󰀀 Nhận đổi tên page zin ( ẩn id ) cho anh em 10s có tên _Yêu cầu page zin chưa tự đổi tên _Chưa đổi tên xịt _Chưa đổi tên bằng vị trí Inboxx ngay để được sử dụng dịch vụ giá cả hợp lí nhanh gọn 5 10s tên về ( không nhận page cấm đổi )https://www.facebook.com/trinhdinhtoan94   Thích Bình luận    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Trịnh Đình Toàn đã đăng trong Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️.
 
   
Trịnh Đình Toàn
17 Tháng 9 lúc 19:01
 
󰀀 Nhận đổi tên tất cả các lọai page cấm đổi, cấm gộp rate đẹp tên về trong 5 phút.
󰀀 Nhận đổi tên page zin ( ẩn id ) cho anh em 10s có tên
_Yêu cầu page zin chưa tự đổi tên
_Chưa đổi tên xịt
_Chưa đổi tên bằng vị trí
Inboxx ngay để được sử dụng dịch vụ giá cả hợp lí nhanh gọn 5 10s tên về ( không nhận page cấm đổi )https://www.facebook.com/trinhdinhtoan94
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
   
Chỉnh sửa cài đặt email
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025