From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdppum77h5d@facebookmail.com
Minh Trạng thích một bài viết mà bạn được gắn thẻ: Đi bắn súng.
2016-08-19 01:02:34
To: Doi Dang Cay
From: notification+kjdppum77h5d@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Minh Trạng thích một bài viết mà bạn được gắn thẻ: Đi bắn súng.


Received: 2016-08-19 01:02:34
 
      Minh Trạng thích một bài viết mà bạn được gắn thẻ: Đi bắn súng. . 19 Tháng 8 lúc 8:02 Xem    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
   
Minh Trạng thích một bài viết mà bạn được gắn thẻ: Đi bắn súng. .
19 Tháng 8 lúc 8:02
Xem
 
 
   
   
 
Xem Bài viết
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025