From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Hieu Nguyen muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-08-30 19:25:50
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Subject:

Hieu Nguyen muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-08-30 19:25:50
 
1 bạn chung - NV Lai Xe tại Ta xi yen bai - Cao Học Xóa Mù Chữ - Yên Bái (thành phố) - 111 người bạn
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Hieu Nguyen muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Hieu Nguyen
NV Lai Xe tại Ta xi yen bai · Cao Học Xóa Mù Chữ · Yên Bái (thành phố)
1 bạn chung · 111 người bạn
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025