From
Subject
Time (UTC)
security@facebookmail.com
Bạn có đăng nhập Facebook từ nơi nào khác không?
2016-09-20 15:59:52
To: MyLinh Nguyen
From: security@facebookmail.com
Subject:

Bạn có đăng nhập Facebook từ nơi nào khác không?


Received: 2016-09-20 15:59:52
 
  Xin chào MyLinh   Có vẻ như ai đó đã cố gắng đăng nhập vào tài khoản của bạn vào 20 Tháng 9 lúc 22:59 bằng Chrome của Windows 7 . Tài khoản của bạn an toàn; chúng tôi chỉ muốn đảm bảo người đã cố gắng đăng nhập từ nơi khác chính là bạn.   Nếu bạn không cho rằng đây là bạn, vui lòng đăng nhập Facebook để chúng tôi có thể hướng dẫn bạn một vài bước để giữ tài khoản của bạn an toàn.   Trân trọng cảm ơn! Đội ngũ Facebook  
   
 
   Bạn có đăng nhập Facebook từ nơi nào khác không?
 
   
   
 
Xin chào MyLinh
 
Có vẻ như ai đó đã cố gắng đăng nhập vào tài khoản của bạn vào 20 Tháng 9 lúc 22:59 bằng Chrome của Windows 7. Tài khoản của bạn an toàn; chúng tôi chỉ muốn đảm bảo người đã cố gắng đăng nhập từ nơi khác chính là bạn.
 
Nếu bạn không cho rằng đây là bạn, vui lòng đăng nhập Facebook để chúng tôi có thể hướng dẫn bạn một vài bước để giữ tài khoản của bạn an toàn.
 
Trân trọng cảm ơn!
Đội ngũ Facebook
 
   
   
 
Tin nhắn này được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua theo yêu cầu của bạn.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025