From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Nhan Nguyen muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-08-31 00:26:48
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Subject:

Nhan Nguyen muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-08-31 00:26:48
 
1 bạn chung - 289 người bạn - 62 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Nhan Nguyen muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Nhan Nguyen
1 bạn chung · 289 người bạn · 62 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025