From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Rexne Rodriguez đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-31 19:34:19
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Rexne Rodriguez đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-31 19:34:19
Thanh Thao, Rexne Rodriguez đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Rexne: Thảo Vy 32 bạn chung Thêm bạn bè Xinh GGáii 365 bạn chung Thêm bạn bè Boru Napogos Boru Napogos 1 bạn chung Thêm bạn bè Norma Ania 1 bạn chung Thêm bạn bè Tập Sốg Đểu 7 bạn chung Thêm bạn bè Duy Lê 7 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Rexne Rodriguez đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Rexne:
Thảo VyThảo Vy
32 bạn chung
Thêm bạn bè
Xinh GGáiiXinh GGáii
365 bạn chung
Thêm bạn bè
Boru Napogos Boru NapogosBoru Napogos Boru Napogos
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Norma AniaNorma Ania
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Tập Sốg ĐểuTập Sốg Đểu
7 bạn chung
Thêm bạn bè
Duy LêDuy Lê
7 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025