From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@pages.facebookmail.com
Có người bạn muốn bạn thích một Trang trên Facebook
2016-08-01 13:05:40
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@pages.facebookmail.com
Subject:

Có người bạn muốn bạn thích một Trang trên Facebook


Received: 2016-08-01 13:05:40
 
Cat Tom đã mời bạn thích Phim Hay Channel trên Facebook.
   
 
   Lời mời từ bạn bè
 
   
   
 
Xin chào Vy,
Cat Tom đã mời bạn thích Phim Hay Channel
page_profile_picturePhim Hay ChannelPhimCat Tom thích trang này.
 
 
Thích
 
 
 
Xem tất cả lời mời
 
Cảm ơn,
Phim Hay Channel
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025