From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Ðang Minh Nhat đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 07:54:49
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Ðang Minh Nhat đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 07:54:49
Thanh Thao, Ðang Minh Nhat đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Ðang: Vy Vy 38 bạn chung Thêm bạn bè Hongnhung Nguyen 12 bạn chung Thêm bạn bè Phong Tran 8 bạn chung Thêm bạn bè Trung's Tính's 10 bạn chung Thêm bạn bè Maj Ngoc 13 bạn chung Thêm bạn bè Phươc Lê Văn 10 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Ðang Minh Nhat đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Ðang:
Vy VyVy Vy
38 bạn chung
Thêm bạn bè
Hongnhung NguyenHongnhung Nguyen
12 bạn chung
Thêm bạn bè
Phong TranPhong Tran
8 bạn chung
Thêm bạn bè
Trung's Tính'sTrung's Tính's
10 bạn chung
Thêm bạn bè
Maj NgocMaj Ngoc
13 bạn chung
Thêm bạn bè
Phươc Lê VănPhươc Lê Văn
10 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025