From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Hieu Nguyen Thanh đã gắn thẻ bạn trong một bài viết trên Facebook
2016-08-14 04:08:18
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Hieu Nguyen Thanh đã gắn thẻ bạn trong một bài viết trên Facebook


Received: 2016-08-14 04:08:18
Hieu Nguyen Thanh đã gắn thẻ bạn và 46 người khác trong một bài viết . Hieu đã viết: chuc sn vui ve, hp tre dep mai tuoi 19 Tìm hiểu thêm về gắn thẻ trên Facebook .
facebook
Hieu Nguyen Thanh đã gắn thẻ bạn và 46 người khác trong một bài viết.
Hieu đã viết: chuc sn vui ve, hp tre dep mai tuoi 19
Tìm hiểu thêm về gắn thẻ trên Facebook.
Xem bài viết
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025