From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Pham Dang Khoi đề xuất bạn thêm bạn trên Facebook.
2016-08-03 17:02:31
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Pham Dang Khoi đề xuất bạn thêm bạn trên Facebook.


Received: 2016-08-03 17:02:31
Pham Dang Khoi đề nghị bạn thêm Mến Thương là bạn bè trên Facebook. Mến Thương Thêm bạn bè
facebook
Pham Dang Khoi đề nghị bạn thêm Mến Thương là bạn bè trên Facebook.
Mến ThươngMến Thương
Thêm bạn bè
Xem tất cả các đề xuất.
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025