From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
[Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️] Bán page 1k 2k rate 25d. Min 50k sll
2016-09-17 12:43:17
To: Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

[Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️] Bán page 1k 2k rate 25d. Min 50k sll


Received: 2016-09-17 12:43:17
  Duy Võ Anh đã đăng trong Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️ .       Duy Võ Anh 17 Tháng 9 lúc 19:43   Bán page 1k 2k rate 25d. Min 50k sll   Thích Bình luận    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Duy Võ Anh đã đăng trong Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️.
 
   
Duy Võ Anh
17 Tháng 9 lúc 19:43
 
Bán page 1k 2k rate 25d. Min 50k sll
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
   
Chỉnh sửa cài đặt email
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025