From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com
Ťêrï Bàrbâdï tagged you in a post on Facebook
2016-08-20 06:50:32
To: ßəʌʋtɣ Qʋɘɘŋ
From: notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Ťêrï Bàrbâdï tagged you in a post on Facebook


Received: 2016-08-20 06:50:32
Ťêrï Bàrbâdï tagged you and 98 others in a post : celebrating love. Ťêrï wrote: ""ਵਿੱਚ 'ਮਾਨਸਾ' ਦੇ' " ਟਿਕਾਣਾ ਯਾਰਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ 9915497778 ਨੰਬਰ ਹੈ 'ਯਾਰਾ' ਦਾ,....WALIA ਮਾਨਸਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਉ ਵੀ ਬਥੇਰਾ....ਉੱਤੋ #SiMpLe ਜਿਹੀ #LooKਰੱਖਦਾ. ਹਰ ਕੁੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ....ਮੈਨੂੰ #aLreAdy_booKਲੱਗਦਾ. 󾓵󾓵Ťêrï Bàrbâdï" Learn more about tagging on Facebook .
facebook
Ťêrï Bàrbâdï tagged you and 98 others in a post: celebrating love.
Ťêrï wrote: ""ਵਿੱਚ 'ਮਾਨਸਾ' ਦੇ' " ਟਿਕਾਣਾ ਯਾਰਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ 9915497778 ਨੰਬਰ ਹੈ 'ਯਾਰਾ' ਦਾ,....WALIA ਮਾਨਸਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਉ ਵੀ ਬਥੇਰਾ....ਉੱਤੋ #SiMpLe ਜਿਹੀ #LooKਰੱਖਦਾ. ਹਰ ਕੁੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ....ਮੈਨੂੰ #aLreAdy_booKਲੱਗਦਾ. 󾓵󾓵Ťêrï Bàrbâdï"
Learn more about tagging on Facebook.
See Post
This message was sent to deleted@email-fake.pp.ua. If you don't want to receive these emails from Facebook in the future, please unsubscribe.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025