From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Hong Chan Huy muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 13:18:16
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Hong Chan Huy muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 13:18:16
 
3 người bạn chung - Giám đốc tại CÔNG TY ĐẦU TƯ và XÂY DỰNG VNCON - Architecture - Thành phố Hồ Chí Minh - 2.766 người bạn - 27 ảnh - 758 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Hong Chan Huy muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Hong Chan Huy
Giám đốc tại CÔNG TY ĐẦU TƯ và XÂY DỰNG VNCON · Architecture · Thành phố Hồ Chí Minh
3 người bạn chung · 2.766 người bạn · 27 ảnh · 758 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025