From
Subject
Time (UTC)
security@facebookmail.com
Email đã được xóa khỏi tài khoản Facebook của bạn
2016-09-29 05:56:43
To: Vivian Bui
From: security@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Email đã được xóa khỏi tài khoản Facebook của bạn


Received: 2016-09-29 05:56:43
 
  Xin chào Bui, Địa chỉ email đã được xóa khỏi tài khoản Facebook của bạn.  Nếu bạn đã làm điều này, bạn có thể bỏ qua email này một cách an toàn. Nếu bạn đã không làm điều này, vui lòng bảo mật tài khoản của bạn . Trân trọng cảm ơn! Đội ngũ bảo mật của Facebook    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Xin chào Bui,
Địa chỉ email đã được xóa khỏi tài khoản Facebook của bạn. 
Nếu bạn đã làm điều này, bạn có thể bỏ qua email này một cách an toàn.
Nếu bạn đã không làm điều này, vui lòng bảo mật tài khoản của bạn.
Trân trọng cảm ơn!
Đội ngũ bảo mật của Facebook
 
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025