From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Tiến Nhật đã thay đổi tên nhóm từ "N-Tools - Hỗ Trợ - Buôn Bán - Trao Đổi" thành "StarNhat VN - Hỗ T...
2016-08-18 06:22:05
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Tiến Nhật đã thay đổi tên nhóm từ "N-Tools - Hỗ Trợ - Buôn Bán - Trao Đổi" thành "StarNhat VN - Hỗ T...


Received: 2016-08-18 06:22:05
 
  Tiến Nhật đã thay đổi tên nhóm từ "N-Tools - Hỗ Trợ - Buôn Bán - Trao Đổi" thành "StarNhat VN - Hỗ Trợ - Buôn Bán - Trao Đổi ✅". Truy cập nhóm Không quan tâm? Rời nhóm bất kỳ lúc nào.  
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Tiến Nhật đã thay đổi tên nhóm từ "N-Tools - Hỗ Trợ - Buôn Bán - Trao Đổi" thành "StarNhat VN - Hỗ Trợ - Buôn Bán - Trao Đổi ✅".
Truy cập nhóm
Không quan tâm?
Rời nhóm bất kỳ lúc nào.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025