From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Chippong Moon đã nhắc đến bạn trên Facebook
2016-09-04 10:24:36
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Chippong Moon đã nhắc đến bạn trên Facebook


Received: 2016-09-04 10:24:36
 
  Chippong Moon đã nhắc đến bạn trong một bình luận .       Chippong Moon 4 Tháng 9 lúc 17:24   Tú Mobilet Biên Hòa Công Quốc My Vien Nguyen Linh Quynh Anh Pé Hằng Hân Nghi Họ'S Lê'S Tên'S Hậu'S Miu Tran Đi Mãi Không Về Tuyen Bui Tường Vi Dung Thuy Thu Trang Hoang Huyên Quynh Hoang Thuy Uyenphuong Nguyen Thuý Hằng Mỹ Duyên Thanh Thảo Yen Huong Nhi Tút Pe's TiTi OpPa Trang Quốc Cảnh Nguyễn Chí Cường Yen Lam Ngoc Yen ☀  
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Chippong Moon đã nhắc đến bạn trong một bình luận.
 
   
Chippong Moon
4 Tháng 9 lúc 17:24
 
Tú Mobilet Biên Hòa Công Quốc My Vien Nguyen Linh Quynh Anh Pé Hằng Hân Nghi Họ'S Lê'S Tên'S Hậu'S Miu Tran Đi Mãi Không Về Tuyen Bui Tường Vi Dung Thuy Thu Trang Hoang Huyên Quynh Hoang Thuy Uyenphuong Nguyen Thuý Hằng Mỹ Duyên Thanh Thảo Yen Huong Nhi Tút Pe's TiTi OpPa Trang Quốc Cảnh Nguyễn Chí Cường Yen Lam Ngoc Yen ☀
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025