From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Mahmoud El Mansour muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 13:59:30
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Mahmoud El Mansour muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 13:59:30
 
1 bạn chung - COLEGIO NACIONAL "CINCO DE JUNIO" - Manta, Ecuador - 902 người bạn - 5 ảnh - 1 ghi chú - 127 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Mahmoud El Mansour muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Mahmoud El Mansour
COLEGIO NACIONAL "CINCO DE JUNIO" · Manta, Ecuador
1 bạn chung · 902 người bạn · 5 ảnh · 1 ghi chú · 127 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025