From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdkp57imvu_@facebookmail.com
Boy, bạn có 88 thông báo mới, 17 lời mời tham gia nhóm và 1 thẻ ảnh
2016-04-20 16:48:43
To: Boy Longhai
From: notification+kjdkp57imvu_@facebookmail.com
Subject:

Boy, bạn có 88 thông báo mới, 17 lời mời tham gia nhóm và 1 thẻ ảnh


Received: 2016-04-20 16:48:43
 
  Nhiều điều đã diễn ra trên Facebook kể từ khi bạn đăng nhập lần cuối. Dưới đây là một số thông báo bạn đã bỏ lỡ từ bạn bè của mình.       Boy Longhai             5 tin nhắn           7 lời mời kết bạn           17 lời mời tham gia nhóm           1 thẻ ảnh           88 thông báo mới    
   
 
   Bạn có thông báo mới.
 
   
   
 
Nhiều điều đã diễn ra trên Facebook kể từ khi bạn đăng nhập lần cuối. Dưới đây là một số thông báo bạn đã bỏ lỡ từ bạn bè của mình.
 
   
Boy Longhai
 
 
      5 tin nhắn
 
      7 lời mời kết bạn
 
      17 lời mời tham gia nhóm
 
      1 thẻ ảnh
 
      88 thông báo mới
 
 
   
   
 
Truy cập Facebook
   
Xem thông báo
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025