From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Love Thu đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-09-09 11:28:53
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Love Thu đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-09-09 11:28:53
Quynh, Love Thu đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Love: Cu Biin 12 bạn chung Thêm bạn bè Ngoc Han Ngoc Han 18 bạn chung Thêm bạn bè Tun Ji 2 bạn chung Thêm bạn bè القرصان القرصان 2 bạn chung Thêm bạn bè Phùng Đức Việt 2 bạn chung Thêm bạn bè Ham Huong 3 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Quynh, Love Thu đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Love:
Cu BiinCu Biin
12 bạn chung
Thêm bạn bè
Ngoc Han Ngoc HanNgoc Han Ngoc Han
18 bạn chung
Thêm bạn bè
Tun JiTun Ji
2 bạn chung
Thêm bạn bè
القرصان القرصانالقرصان القرصان
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Phùng Đức ViệtPhùng Đức Việt
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Ham HuongHam Huong
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025