From
Subject
Time (UTC)
notify@twitter.com
ДедоМраз™ (@Dedo_Mraz) retweeted your Tweet!
2016-08-23 17:16:30
To: Cicero_IX
From: notify@twitter.com (sender info)
Subject:

ДедоМраз™ (@Dedo_Mraz) retweeted your Tweet!


Received: 2016-08-23 17:16:30
ДедоМраз™
retweeted your Tweet.
View
 
=
Cicero_IX @Cicero_IX
 
Отворено општество има повеќе претставништва на Балканот (~65 мил.) од Индија, земја каде што ~500 милиони луѓе се без тоалет во домот.