From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
An Hoàng đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-29 04:23:50
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

An Hoàng đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-29 04:23:50
Thanh Thao, An Hoàng đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của An: Vy Vy 1.056 bạn chung Thêm bạn bè Phan Gianggiang 1 bạn chung Thêm bạn bè Trần Nga 1 bạn chung Thêm bạn bè A Lo Ha 1 bạn chung Thêm bạn bè Thu Thủy 1 bạn chung Thêm bạn bè Nuoc Mat Tieu Thu 1 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, An Hoàng đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của An:
Vy VyVy Vy
1.056 bạn chung
Thêm bạn bè
Phan GianggiangPhan Gianggiang
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Trần NgaTrần Nga
1 bạn chung
Thêm bạn bè
A Lo HaA Lo Ha
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Thu ThủyThu Thủy
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Nuoc Mat Tieu ThuNuoc Mat Tieu Thu
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025