From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com
Yʌʌr Tərʌ-Supərstʌr Dəsıı KʌlʌKʌʌr tagged you in a post on Facebook
2016-08-15 05:30:56
To: ßəʌʋtɣ Qʋɘɘŋ
From: notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Yʌʌr Tərʌ-Supərstʌr Dəsıı KʌlʌKʌʌr tagged you in a post on Facebook


Received: 2016-08-15 05:30:56
Yʌʌr Tərʌ-Supərstʌr Dəsıı KʌlʌKʌʌr tagged you and 33 others in a post . Yʌʌr Tərʌ-Supərstʌr wrote: "ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ #ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਨੀ ਤੇਰੇ #ਬੁੜੇ ਨੇ ਦਰਾਂ ਚ #ਮੰਜ਼ੀ ਡਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ #ਕੌਠੇ_ਕੌਠੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ੀ #ਮਿੱਤਰਾ ਵੇ #ਲਾਲ_ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਤੇ #ਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ #Manni" Learn more about tagging on Facebook .
facebook
Yʌʌr Tərʌ-Supərstʌr Dəsıı KʌlʌKʌʌr tagged you and 33 others in a post.
Yʌʌr Tərʌ-Supərstʌr wrote: "ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ #ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਨੀ ਤੇਰੇ #ਬੁੜੇ ਨੇ ਦਰਾਂ ਚ #ਮੰਜ਼ੀ ਡਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ #ਕੌਠੇ_ਕੌਠੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ੀ #ਮਿੱਤਰਾ ਵੇ #ਲਾਲ_ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਤੇ #ਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ #Manni"
Learn more about tagging on Facebook.
See Post
This message was sent to deleted@email-fake.pp.ua. If you don't want to receive these emails from Facebook in the future, please unsubscribe.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025